Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

Makaleler

KAŞGARLI MAHMUT’UN TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMİ

OYUNLARLA YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metodoloji


AVRUPA DİL GELİŞİM DOSYASI BAĞLAMINDA, YTÖ'DE DEYİM VE ATASÖZLERİNİN ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİNE AKTARIMI

 

 

Ekler

AVRUPA DİL GELİŞİM DOSYASI BAĞLAMINDA, YTÖ'DE DEYİM VE ATASÖZLERİNİN ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİNE AKTARIMI.pdf
KAŞGARLI MAHMUT’UN TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMİ.pdf
OYUNLARLA YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ'.pdf
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metodoloji.pdf