Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı -12 Nisan 2021

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı -12 Nisan 2021

Derslere giriş için gerekli bilgiler ilk dersten önce e-posta olarak gönderilecektir.

Ekler

Ders Programı.pdf