Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

ÇOMÜ TÖMER Öğrencileri Sinemada

ÇOMÜ TÖMER Öğrencileri Sinemada

 

ÇOMÜ TÖMER, yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesini esas alan bir eğitim vermektedir. Bu kapsamda ders dışı çeşitli etkinliklerin düzenlendiği TÖMER’de, öğrenciler, eğitimcileri ile birlikte hafta sonu etkinliği olarak sinemadaydı. Öğrenciler, ders dışı etkinlik kapsamında, derslerde öğrendiklerini bizzat yaparak yaşayarak uygulama ve Türkçelerini pekiştirme fırsatı buldular.