Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

23.09.2016 TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI (TYS)
26.09.2016