Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

Akademik Kadro

 

Adı ve Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Ümit EKER

Dr. Öğr. Üyesi Melek KÜLCÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sevim İNAL

Öğr. Gör.  Kemal ERKOL

Öğr. Gör. Mesout KALIN SALI

Öğr. Gör. Yadigar ERCAN