Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

İdari Kadro

Adı ve Soyadı

Görevi

Telefon Numarası

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt CEYLAN

Müdür V.

286 218 00 18 / 1461 Dahili

Öğr. Gör.  Niyazi SEZEN

Müdür Yardımcısı

Sertifika Programları Koordinatörü

286 218 00 18 / 2984 Dahili

Öğr. Gör.  Emre PARLAK

Müdür Yardımcısı

Türkçe Kursları Koordinatörü

Sınav Koordinatörü

286 218 00 18 / 2982 Dahili

Öğr. Gör.  Onur GÜRBÜZ

Öğretim Görevlisi

Basın ve Halkla İlişkiler

Grafik Tasarım

286 218 00 18 / 2880 Dahili

Yaşar DİMİCİ

Memur

Yazı işleri (Yönetim Kurulu, Genel Yazışmalar) 

Personel İşleri

Muhasebe İşleri

Gelen-Giden Evrak

Arşiv

Demirbaş

286 218 00 18 / 4016 Dahili

Işıl ELVER

Memur

Öğrenci İşleri

  • Sertifika Programları
  • Türkçe Dil Kursları
  • Yabancı Dil Kursları

Kısmi Zamanlı Öğrenciler

286 218 00 18 / 4077 Dahili