Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

Yönetim Kurulu

ÇOMÜ TÖMER Yönetim Kurulu 

Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt CEYLAN TÖMER Müdürü
Öğr. Gör. Niyazi SEZEN TÖMER Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Emre PARLAK TÖMER Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ Üye
Öğr. Gör. Onur GÜRBÜZ Üye