Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Raporu

Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde düzenlenen faaliyetler ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

Türkçe Hazırlık Programı

TÖMER’in ana faaliyetlerinden olan Türkçe Hazırlık Programı, her akademik yıl Üniversitemize kayıt yapan ve dil yeterliğine sahip olmayan ve kayıt şartlarındaki “dil yeterlik belgesini” edinmeleri gereken uluslararası öğrencilere Türk dilini ve kültürünü “Avrupa Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metni”ne uygun kur sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu öğrenciler burslu ve burssuz olarak iki ana grupta toplanmakta olup burssuz öğrenciler eğitim ücretlerini karşılamakla mükelleftir.

Türkçe Hazırlık Programı, bir akademik yılda altı kur (her kur 6 haftaya tekabül etmekte) şeklinde ve haftalık toplam 25 ders saatinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) talep ettiği konuşma kurları ve Akademik Türkçe kurları ek faaliyetler olarak yapılabilmektedir.

Türkçe Hazırlık Programı’na 2017-2018 Akademik Yılı’nda 82, 2018-2019 Akademik Yılı’nda toplamda 179 ve 2019-2020 Akademik Yılı’nda ise 108 uluslararası öğrenci kayıt yaptırmıştır.

Türkçe Seviye Belirleme Sınavı

Üniversitemizin çeşitli bölümlerini kazanan ve dil yeterliğine sahip uluslararası öğrenciler Türkçe Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri ve kayıtları şartlarında aranan “dil yeterlik belgesini” edinebilmeleri için TÖMER bünyesinde yeterlik sınavları düzenlemektedir. Sınavda istenilen başarıyı gösteren öğrenciler Türkçe Yeterlik Belgeleri ile kazandıkları akademik programa başlayabilmektedir.

Bir sınav merkezi olarak da faaliyet gösteren TÖMER; 2017-2018 Akademik Yılı’nda 10, 2018-2019 Akademik Yılı’nda toplamda 9 ve 2019-2020 Akademik Yılı’nda ise 9 sınav düzenleyerek 3 yılda toplam 1490 uluslararası öğrenciye sınav yapmıştır. 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanı, ana dili Türkçe olmayan kişilere Türkçe öğretimi için uzman yetiştiren bir programdır. Belirli üniversitelerde sadece yüksek lisans ve doktora seviyesinde bulunmaktadır. ÇOMÜ TÖMER bünyesinde düzenlenen faaliyetler içerisinde bu alan için uzmanlık sertifika programı düzenlenmektedir. Bir ay boyunca süren program genelde her akademik dönemde bir defa düzenlenmektedir.

Sertifika Programı; 2017-2018 Akademik Yılı’nda 3, 2018-2019 Akademik Yılı’nda toplamda 1 ve 2019-2020 Akademik Yılı’nda ise 2 defa düzenlenmiş olup toplamda 358 kursiyer programa katılım göstermiştir. Program, 2 Mart 2020’de tekrar düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yabancı Dil Kursları

ÇOMÜ TÖMER aynı zamanda yabancı dil merkezi olarak da faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda 2017-2018 Akademik Yılı’nda İngilizce Online YDS, Temel İngilizce, Konuşma İngilizcesi, Temel Almanca, Temel Fransızca, Temel Japonca ve Temel Yunanca dil kursları açılmış toplamda 66 kursiyer katılım göstermiştir. 2018-2019 Akademik Yılı’nda herhangi bir yabancı dil kursu açılmamıştır. 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde İngilizce Konuşma kursu açılmış olup Bahar Dönemi’nde farklı dillerde kursların açılması planlanmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ümit EKER

ÇOMÜ TÖMER Müdürü