Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

2021 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde düzenlenen faaliyetler ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır. 

  1. Türkçe Hazırlık Programı

TÖMER’in ana faaliyetlerinden olan Türkçe Hazırlık Programı, her akademik yıl Üniversitemize kayıt yapan ve dil yeterliğine sahip olmayan ve kayıt şartlarındaki “dil yeterlik belgesini” edinmeleri gereken uluslararası öğrencilere Türk dilini ve kültürünü “Avrupa Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metni”ne uygun kur sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu öğrenciler burslu ve burssuz olarak iki ana grupta toplanmakta olup burssuz öğrenciler eğitim ücretlerini karşılamakla yükümlüdür. 

Türkçe Hazırlık Programı, bir akademik yıl kapsamında altı (6) kur (her kur 6 hafta olmak üzere) ve haftalık toplam 25 ders saatinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) talep ettiği Akademik Türkçe kuru da ek faaliyet olarak yapılmaktadır.

Türkçe Hazırlık Programı’na 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 95 uluslararası öğrenci kayıt yaptırmıştır.

  1. Türkiye Türkçesi Yeterlik Sınavı 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerini kazanan ve dil yeterliliğine sahip uluslararası öğrenciler Türkçe Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri ve kayıtları şartlarında aranan “dil yeterlik belgesini” edinebilmeleri için TÖMER bünyesinde yeterlik sınavları düzenlemektedir. Sınavda istenilen başarıyı gösteren öğrenciler Türkçe Yeterlik Belgeleri ile kazandıkları akademik programa başlayabilmektedir. 

Bir sınav merkezi olarak da faaliyet gösteren TÖMER; 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 5 sınav düzenleyerek toplam 478 uluslararası öğrenciye sınav imkânı sağlamıştır.

  1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanı, ana dili Türkçe olmayan kişilere Türkçe öğretimi için uzman yetiştiren bir programdır. Belirli üniversitelerde sadece yüksek lisans ve doktora seviyesinde bulunmaktadır. ÇOMÜ TÖMER bünyesinde düzenlenen faaliyetler içerisinde bu alan için uzmanlık sertifika programı düzenlenmektedir. Bir ay boyunca süren program genelde her akademik dönemde bir defa düzenlenmektedir. 

12 Nisan 2021 ve 03 Ocak 2022 tarihlerinde Sertifika Programları düzenlenmiş toplamda 104 kursiyer katılım göstermiştir.

  1. Yabancı Dil Kursları

ÇOMÜ TÖMER aynı zamanda yabancı dil merkezi olarak da faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde açılan İngilizce YDS / YÖKDİL Sınavı Hazırlık Kursu’na 7 kursiyer, İtalyanca ve İtalyan Kültürü Kursuna 6 kursiyer katılım göstermiştir. 

  1. Konferanslar

ÇOMÜ TÖMER aynı zamanda bir araştırma görevi görmektedir. Akademik alanda makale, bildiri, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları için bir laboratuvar işlevi gören Merkez aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürü üzerine alan uzmanları tarafından konferans etkinlikleri düzenlemektedir. Bu kapsamda 2021-2022 Akademik Yılı Güz döneminde düzenlenen konferanslar aşağıda yer almaktadır.

  • 18.09.2021 - Ahi Evran Yılında Ahiliği Tanımak
  • 19.10.2021 - Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Dil Bilgisi: Öğretilmesi Zor Yapılar
  • 09.01.2022 - Türkçe İle Engelleri Aşmak

Doç. Dr.  Ümit EKER

                                                                                                                                Müdür

Güncelleme: 29.04.2022