Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

Akademik Kadro

 

Adı ve Soyadı

Doç. Dr. Sevim İNAL

Doç. Dr. Ümit EKER

Dr. Öğr. Üyesi Melek KALIN SALI

Öğr. Gör.  Kemal ERKOL

Öğr. Gör. Mesout KALIN SALI

Öğr. Gör. Özgür ÜSTÜN