Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilk olarak 2010 yılında Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren dil merkezlerinden ve günümüzün değişen koşullarından hareketle, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla kurulmuştur.

Üniversitemize gelen yabancı uyruklu yüzlerce öğencinin yanı sıra Erasmus öğrencileri ve değişik sebeplerle Türkçeyi bir yabancı dil olarak öğrenmek isteyen bireylere dil öğreniminde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kurulmuş olan ÇOMÜ TÖMER, temel dil becerilerini ve kelime bilgisini temel, orta ve ileri düzeyde öğretmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER Temmuz 2016 tarihinden bu yana Türkçe ve Yabancı Dil Ögretimi Uygulama ve Arastirma Merkezine dönüşerek, Türkçenin yanı sıra diğer yabancı dillerin (Yunanca, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça gibi) öğretimini de bünyesine dahil etmiştir.

Türkçe ve Yabancı Dil Ögretimi Uygulama ve Arastirma Merkezinin amacı, çağdaş gelişmeleri gerek ulusal gerek uluslararası dil öğretim merkezleri ile iş birliği içinde takip etmek, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmek, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek olmak, yeni uygulamalara ve gelişmelere ortam hazırlamak, Türkçe ve yabancı dillerin öğretilmesini sağlamaktır.