Kurumsal Bilgiler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilk olarak 2010 yılında Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren dil merkezlerinden ve günümüzün değişen koşullarından hareketle, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla kurulmuştur.
Üniversitemize gelen yabancı uyruklu yüzlerce öğencinin yanı sıra Erasmus öğrencileri ve değişik sebeplerle Türkçeyi bir yabancı dil olarak öğrenmek isteyen bireylere dil öğreniminde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kurulmuş olan ÇOMÜ TÖMER, temel dil becerilerini ve kelime bilgisini temel, orta ve ileri düzeyde öğretmektedir.

Tarihçe
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2010 yılında Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren dil merkezlerinden ve günümüzün değışen koşullarından hareketle yabancılara Türkçe öğretmek amacı ile, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 
Üniversitemize gelen yabancı uyruklu yüzlerce öğencinin yanı sıra Erasmus öğrencileri ve değişik sebeplerle Türkçeyi bir yabancı dil olarak öğrenmek ışteyen bireylere dil öğreniminde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kurulmuş olan ÇOMÜ TÖMER, temel dil becerilerini ve kelime bilgışini temel, orta ve ileri düzeyde öğretmektedir.

Misyon
Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yapılacak her türlü faaliyete destekte bulunmak.
Yabancı öğrencilerin Türkçeyi öğrenebilecekleri sınıf ortamları oluşturmak.
Türk dilini sadece dil öğretimi olarak düşünmemek, aynı zamanda dille birlikte kültürümüzü de öğrencilere aktarmak ve bu amaçla sınıf dışı faaliyetler düzenlemek.
Hem Türkiye’de hem Türkiye dışında faaliyet gösteren dil öğretim merkezleri ile ilişkiler kurarak dil öğretimi konusunda bilgi paylaşımı yapmak.
Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda akademik çalışmalara ortam hazırlamak.
Üniversitemiz bünyesinde Yabancılara Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans programına uygulama çalışmalarında yardımcı olmak.

Vizyon
Bir dilin yabancılara öğretiminde gerçekleşecek çalışmalar hem kurumsal hem de uygulama olarak nitelikli olmalıdır. Bu durumun farkında olarak Türkçeyi yabancılara öğretirken bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektir. ÇOMÜ TÖMER, bu alanda çalışmalar yapmak, dil öğretiminde yeni gelişmelere ve uygulamalara ulaşmayı hedeflemektedir.

Eğitim Sistemi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER dersleri; alanında uzman öğretim elemanları, dil öğretimi için en uygun görsel-işitsel araçlar ve eğitim materyalleriyle desteklenmiş dil sınıflarında okuma, dinleme, konuşma ve yazma aktiviteleri şeklinde yapılmaktadır.
ÇOMÜ TÖMER'in düzenlediği kurslar, ev sahipliği yaptığı öğrenci profiline göre çeşitli şekillerde düzenlenmektedir. Merkezimizde eğitim alan öğrenciler:
Türkiye Bursları kapsamında üniversitemizi ya da çevre illerdeki üniversiteleri kazanan yabancı uyruklu öğrenciler. (Eğitim sezonu boyunca)
Üniversitemizin belirlediği yerleştirme sistemine tabi olarak Üniversitemize yerleşen yabancı uyruklu öğrenciler. (Dönemlik ve/veya eğitim sezonu boyunca)
ERASMUS programı çerçevesinde Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler. (Dönemlik)
Üniversitemiz bünyesinde çalışan yabancı uyruklu öğretim üyeleri. (Dönemlik)
Ticari faaliyetleri sebebiyle ilimizde bulunan iş adamları ve çalışanlar. (Kişiye özel)
Göç, evlilik ve pek çok farklı sebeple ilimizde bulunan katılımcılar. (Kişiye özel)
Kurlar, Avrupa Konseyi Yabancı Dil Ortak Başvuru Metni’nde öngörülen kur sistemlerine göre oluşturulmuştur. Temel, orta ve ileri seviyeyi bitiren öğrencilerimize dil sertifikaları verilmektedir.

Düzey Kur-Seviye Süre-Saat
Temel A1 150 
Temel A2 150 
Orta B1 150 
Orta B2 150 
İleri C1 150 
İleri C2 150