Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı

Sertifika Programı Hakkında Bilgi

 • 72 saat teorik ders (online), 32 saat uygulama dersi (yüz yüze), toplam 104 saat
 • Sertifika Programında aşağıdaki dersler online olarak verilmektedir.
  • Dil Öğretiminde Yaklaşımlar ve Yöntemler: Uygulama Süreçleri
  • Dil Öğretmeni Yeterlikleri
  • Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Programı ve Türkçe Öğretimi
  • Göçmenlere Türkçe Öğretimi
  • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tanıtımı
  • Türkçe Öğretiminin Tarihçesi ve Son Gelişmeler
  • Uluslararası Öğrenciler İçin Türkiye’de Sosyal Yaşam Rehberi
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi Etkinlikleri Hazırlama
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Dinleme Öğretimi
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Öğretimi
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuma Öğretimi
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Biliminden Yararlanma
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Edebi Metinlerin Kullanımı
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrenme Nesneleri Geliştirme
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teknoloji ve Materyal Tasarımı
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Sözcük Öğretimi
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Öğretimi
  • Yansıtmalı Öğretim

Niçin bu sertifika programına katılmalıyım?

 • Yurt içi ve yurt dışındaki yabancılara Türkçe öğreten kurum ve kuruluşlarda çalışma olanağınız olacak.
 • Bu sertifika iş başvurularınızda ayırıcı özellik olabilir.
 • Yabancılara Türkçe öğreten kurslarda iş imkanına sahip olacaksınız.
 • Dil öğretiminde kullanılan yeni yaklaşım, yöntem ve teknikleri öğreneceksiniz.
 • Uygulama dersleri ile yabancı öğrencileri ve kültürlerini tanıyacaksınız.
 • Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerimizle keyifli etkinlikler yapacaksınız.

Kimler bu programa katılabilir?

 • Lisans öğrencisi ya da mezunu ilgi duyan herkes başvurabilir.

 

Sertifika programlarının tarihleri ÇOMÜ TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek en az 1 ay öncesinden kayıt için ilana çıkılmaktadır.