Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi

SONUÇ - Türkiye Türkçesi Yeterlik Sınavı - 29 Mayıs 2021

SONUÇ - Türkiye Türkçesi Yeterlik Sınavı - 29 Mayıs 2021

.

Ekler

tys29052021.pdf