ÇOMÜ TÖMER tarafindan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Sertifika Programı" düzenlendi.

ÇOMÜ TÖMER tarafindan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Sertifika Programı" düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOMÜ TÖMER) tarafından 22 Nisan-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlendi. 

Sertifika programının amacı katılımcıların Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda teorik bilgiye sahip olmasını sağlayarak bu bilgiyi gözlem ve uygulama eşliğinde pekiştirmektir. Program, Milli Eğitim öğretmenlerinden üniversitede akademisyen ve öğrencilerine kadar çok sayıda katılımcının yer aldığı; 62 ders saati teorik, 10 ders saati gözlem ve 5 ders saati uygulama-değerlendirme olmak üzere toplam 77 saatlik bir eğitimi içerir. 


Teorik derslere katılım, gözlem, uygulama ve sınavdaki başarıları ile çok yönlü değerlendirmeye tabi olan katılımcılar, aldıkları sertifikalar ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışı görevlendirmeler için istediği ön koşulu sağlamanın yanında Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi alanında hizmet veren kurum ve birimlerde ders verme imkanı da bulmaktadırlar.